::. Laman Utama .::. Organisasi .::. Pelancongan .::.  Buletin .::. Galeri .::. Perjawatan .::. E-Mail .::
 
[Sejarah Penubuhan] [Fungsi] [Visi] [Misi] [Piagam Pelangan] [Strategi] [Ahli Lembaga Pengarah] [Pengurusan Tertingi] [Struktur Organisasi]

 

Piagam Pelangan

  • Kami berjanji akan membuat pembayaran bagi invois dan tuntutan dijelaskan dalam masa 7 hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima.

  • Kami berjanji untuk mengutip sisa pepejal domestik dan komersil pada setiap hari dan dilupuskan dalam tempoh 24 jam.

  • Kami komited untuk menjalankan kerja-kerja pemotongan rumput di kawasan awam sebanyak 2 pusingan pada setiap bulan.

  • Kami berjanji menyiapkan proses permohonan projek dan memaklmumkan keputusannya dalam tempoh 3 bulan dengan syarat segala dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

  • Kami berjanji meluluskan pelan bangunan di bawah undang-undang kecil kawalan bangunan akan diberikan jawapan dalam tempoh 6 minggu denagn syarat segala dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

  • Kami berjanji untuk meluluskan permohonan lesen premis dan lesen iklan dalam masa 14 hari denagn syarat permohonan yang dikemukakan adalah lengkap.

  • kami berjanji mencetak dan menulis resit pembayaran dalam masa 5 minit bagi setiap bil.

  • Kami berjanji mengambil tindakan ke atas aduan awam dalam tempoh 07 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan