TIOMAN

Visi & Misi

Visi

Untuk menjadi peneraju utama yang progresif, dinamik dan berdaya maju bagi melaksanakan rangka kerja pengurusan dan pembangunan kawasan Lembaga Pembangunan Tioman

Misi

Melaksanakan rangka kerja pengurusan dan pembangunan kawasan Lembaga Pembangunan Tioman dengan cekap dan berkesan bagi menjamin kesejahteraan penduduk dan pelancong

Translate »